Hvem skal ta ansvar?

Hvem står bak co2 utslippene?

For å løse klimaendringene må vi ta ansvar. Hvert land må oppnå mål for å redusere Co2 utslipp. I FNs klimavisjon står det at hvert enkelte land har ansvar for klimaproblemet, og hvert land har ulike mål for å løse det.
Deretter er det de rike landene som har større ansvar for klimaendringen. Grunnen til det er fordi de har sluppet ut ⅔ av klimagassutslippene.Utslippene som de rike landene har hatt bidra til økonomisk vekst for deres land, men de har også stått bak for den samlede karbonbudsjettet. Dermed de mindre økonomiske landene har de sluppet ut mindre enn de rike, men blir rammet hardest av klimaendringene

Hvor mye co2 slipper landene ut?

Hvis vi ser på en artikkel fra 2019 var co2 utslippene høye i verden. Her i Skandinavia er utslippen forskjellige. Norges innbyggere slipper c.a 7,9 tonn Co2 per person. Sverige har sluppet 4,3 tonn co2 per innbygger mens Danmark var det 5,6 tonn. Norge sluppet mye ut, men det er ikke like ille som i USA der per innbygger slipper c.a 16,1 Co2. Landene som slipper mest ut er Arabiske oljeland som Qatar der er innbygger slipper c.a 38,6 tonn. Deretter er det landene i Afrika som har sluppet minst ut som Kongo,Somalia, og Burundi.

Hvem har skylden?

Det har blitt mange diskusjon på hvem som står bak klimakrisen her i verden. Det har blitt snakket om hvor mye co2 vert innbygger slipper ut , og på hvor mye landene til sammen slipper ut. I Fns klimakonvensjon står det at hvert enkelt land har ulike kapasitet for å håndtere klimaendringene. Kina,Brasil og India står mye bak utslippene, men argumentene deres er at utslippene gir økonomiske vekst for landet deres som bidra til at fattige innbyggere kan få mulighet. Der mange argumenter for og mot utslippene. Det er mange gode sider, men om vi fortsetter kommer det til å skape konsekvenser.