Hva kan vi gjøre?

Hvordan det påvirker verden

Fns leder har et mål om at det ikke skal bli mer enn to grader. Målet er 1,5 og ikke mer. Vi har nå allerede nådd 1 grade oppvarming. Hvis vi når 1,5 grader, vil sannsynligheten for skogbrann øke og skogbrannene vil bli umulig å stoppe. På 2 grader, vil vi se ekstremvær oftere.Det blir mangel på rent vann og mat. Det blir også mange som mister hjemmene sine, spesielt i fattigere land og land med mange innbyggere. Allerede på 1 grade er det ekstremvær. Vi har vært sikker på at de hendelsene som skjer er på grunn av klimaendringer ganske lenge men nå er vi ganske sikre. Hendelsene som har skjedd (ekstremvær, flommer, osv.) har skjedd igjen og igjen så mange ganger at vi er sikker på at der er på grunn av klimaendringer. Det påvirker alle regioner på mange måter.

Togradersmålet

På den internasjona klimaforandringen har forskjellige land blitt enig om begrensning av temperaturstigningen mellom 1850-2100 til 2 grader. Dermed har vi også parisavtalen som går inn på at verdens landene skal forsøke å redusere tempertustigenen enda mer, til 1,5 grader

Hvordan klima vil påvirke oss

Jo mer klima endre seg kommer det til å bli vanskelig for oss levende her på jorda å leve.Det vil være dårlig tilgang til viktige ressurser som mat og vann. Flere vil miste liv, og det vil bli økt tall av folk med helseproblemer. Man vil se store økonomiske forskjeller på folk. Folk blir til nomader og kommer til å flyttet til steder som har mindre ekstremvær. Klimaflyktninger blir mer av og det vil være flere innbyggere på forskjellige steder i landet. Kriminalitet vil være mer av. Det vil også bli stor tapt på naturmangfold og flere dyr vil være utryddet.

Hvem vil bli hardest rammet?

Det vil være to kontinenter som kommer til å bli hardest rammet nemlig Afrika og Asia. Forskjellige sårbare områder vil forsvinne og mange av innbyggerne vil miste hjemmene sine, og vil mangle mat,vann og viktige ressurser for å overleve.

Hva kan vi gjøre?

Klimaendringene har allerede nådd oss, men vi har fortsatt sjanse for å hindre å miste jorden. Mer kollektivtransport vil redusere utslipp av co2, og flere El-utstyr som elbil,sparkesykkel osv. Nye byer må bygges miljøvennlig. Klær osv å bli produsert på en bærekraftig måte. Vi mennesker må spise mindre kjøtt, og kaste mindre mat og klær. Vi må også redusere plastbaljer. Det er mange ting vi kan gjøre for å redde jorden alt vi trenger at hvert enkelt menneske tar ansvar før det er for sent.